Kromosomer Noter

Antal Sider: 1
Kategori: Gymnasium -> STX -> Biologi
Upload Dato: 03/08-2015
Lærekommentarer:
Tags: kromosomer

Kromosomer består af proteiner og DNA og via har 46 kromosomer i alt. Det er DNA som er arvematerialet. De 22 af kromosomerne er ens mens det sidste kromosom indeholder noget unikt som hos pigen kaldes xx og hos drenge xy, disse par kaldes også for kønskromosomer. I menneskets kønsceller har vi 23 kromosomer. De 22 af disse er autosomer og er kønskromosomer. Der er to typer sædceller og kun 1 type ægcelle.

Mitose = almindelig celledeling = vækstdeling = vedligholdelsesdeling
En kropscelle med 23 kromosom par deler sig en gang og bliver 2 identiske celler, hver med 23 par kromosomer. Et midlertidigt kromosom par der skal dele til at dele sig består af 2 kromatider.

Meiose = kønscelledannelse = reduktionsdeling
Her bliver antallet af kromosomer reducert i æggestokke og testikler med 46 kromosomer, deler sig 2 gange og bliver til 4 forskellige æg eller sædceller hver med 23 kromosomer.

Meiosen resultere modsat mitosen i tog forskellige celler, da der kommer 23 kromosomer fra kvinden og 23 kromosomer fra manden. Kromatiden laver til forskel fa mitose en overbytning, hvor arveanlægene (DNA) bytter plads. Når kromatiderne igen skal samles i hver sin celle, bliver de trukket til hver sin side, for hvor en cellemembran vil omkredse cellen og der er skabt to celler.