Noter Økologi

Antal Sider: 3
Kategori: Gymnasium -> STX -> Biologi
Upload Dato: 03/08-2015
Lærekommentarer:
Tags: økologi,noter,biologi,økologisk

- Økologi betyder husholdningslære og handler om hvordan jordens levende organismer behandler naturen.
- Planter kaldes for primær producenter.
- I Danmark er hvede og byg de mest dyrkede afgrøder, og står for ca. 25% af den samlede høst.
- Planter kaldes autotrofe, da de selv kan danne organisk stof ud  af noget uorganisk. Nemlig fotosyntese.

- Bruttoproduktion er alt det organiske materiale der bliver dannet ved hjælp af fotosyntese
- Netto er alt det organiske materiale som er tilbage efter de har nedbrudt og brugt det.

Lignende Dokumenter