Kemi: Substitution & Addition

Antal Sider: 9
Kategori: Gymnasium -> STX -> Kemi
Upload Dato: 03/08-2015
Lærekommentarer:
Tags: substition,addition,kemi,kemisk reaktion

Formålet med forsøget at finde ud af om forskellige carbonhydrider er mættede eller umættede. Derudover skal vi undersøge om aromatiske forbindelser er umættede, hvilket vi gør ved at anvende toluen. Når forsøget er afsluttet skulle vi gerne kunne skelne mellem mættede og umættede forbindelser.

Ved at tegne stregformlen for pentan kan vi se at stoffet vil være mættet da det ikke indeholder dobbeltbindinger.
Det samme har vi gjort for de resterende stoffer vi tester med og indeholdte stoffet dobbeltbindinger formoder vi, at det er umættet og vil anvende additions-reaktionen.

Lignende Dokumenter