Senmoderne samfund - globalisering

Antal Sider: 7
Kategori: Gymnasium -> STX -> Samfundsfag
Upload Dato: 03/08-2015
Lærekommentarer:
Tags: samfundsfag,senmoderne,globalisering,global

Det senmoderne samfund: Man er ikke mere en del af et nært samarbejde, verden er blevet udvidet.

Derfor er man mere individuel og fagforeningernes medlemmer falder.

Giddens siger at det senmoderne samfund udvikles hurtigere end førhen.  Det senmoderne samfund er bygget omkring mange små fællesskaber, så som hooligans.

Refleksivitet: vi afspejler os i vores omgivelser. Giddens mener at traditionerne er blevet erstattet med selvbestemmelse og frihed.

Beck beskriver det senmoderne samfund som et samfund med mange risiko. Der er konsekvenser, som klimaforandringer – en masse menneske skabte risici. Der er ikke lige så mange tryghedsbaser, som familien førhen havde været i et større omfang. Hooligans kan være et forsøg på at etablere et konkret traditionelt fællesskab.

Øget refleksivitet: Aftraditionaliseringen à tro og værdier er i højere grad noget vi vælger.  Det ses også i udkantsdanmark, man føler sig ikke forpligtiget til at blive i udkanstdanmark. Man var tidligere en del af noget, med der er ikke samme fællesskabsfølelse, som før.

Lignende Dokumenter