EU Noter Samfundsfag C

Antal Sider: 6
Kategori: Gymnasium -> STX -> Samfundsfag
Upload Dato: 03/08-2015
Lærekommentarer:
Tags: eu,europæiske union,ef,europa

EU’s udvikling kan betegnes som integration mellem stater. Staterne bliver en del af et større samarbejde.

Integration i bredden er hvor mange politikområder de arbejder sammen om og hvor mange lande der er med i samarbejdet.

Integration i dybden omhandler hvorledes hver en stat kan bestemme selv, eller om de kan blive stemt ned fra andre lande. Det handler altså om hvor meget suverænitet staterne har overdraget. 

1952 (EKSF). Ideen om et samarbejde kom efter anden verdenskrig, man skulle oprette et overstatsligt samarbejde. I 1957 udvidede det europæiske kul og stålfællesskab sig til EF det Europæiske fællesskab.       

Danmark, Storbritannien og Irland kom med i samarbejdet 1973.

Først 1993 1. november kom EF til at hedde EU. 

Man skelner mellem overstatsligt og mellemstatsligt samarbejde:

Overstatsligt: fællesskabet er blevet tildelt suverænitet af medlemsstaterne. Fællesskabet kan derfor udstede lovgivning, som virker direkte i medlemsstaterne.

Mellemstatsligt: her kan beslutninger kun træffes hvis alle medlemsstaterne er enige.

Lignende Dokumenter