På vej mod Grønlandsk selvstændighed

Antal Sider: 3
Kategori: Gymnasium -> STX -> Samfundsfag
Upload Dato: 03/08-2015
Lærekommentarer:
Tags: grønland,solidaritet,selvstændighed

Hvis det grønlandske folk stemmer ja til at udskifte hjemmestyret med et fuldstændigt selvstyre, (ifølge bilag A er der ingen tvivl herom – halvdelen af grønlænderne ønsker selvstændighed) vil det medføre væsentlige forandringer i statsførelsen samt økonomisk og i forhold til grønlændernes nationale følelse.

Konklusion:

Det største problem i den grønlandske økonomi er at den er præget af en delvis monokultur – hele 87% af eksporten består af fisk og fiskeprodukter - og total afhængighed af det danske bloktilskud. Samtidig er 2/3 dele af de beskæftigede ansat i den offentlige sektor. Hvis dette billede skal ændres forudsætter det store råstofs indtægter. Til sammenligning var overskuddet fra Nordsø olien 10 mia. i 2000 (efter skat).

Bilag B mener at kunne udelukke selvstændighed hvis boringerne ikke resulterer at der bliver fundet olie. Der er altså en betydelig sammenhæng mellem økonomi og selvstændighed.

Grønlænderne ønsker mere end blot selvstyre, de ønsker selvstændighed. Men som nævnt bremses selvstændigheden betydeligt af den økonomiske afhængighed. Som mange grønlandske politikere siger: selvstyret fører ikke til selvstændighed, ikke så længe vi er økonomisk afhængige af Danmark. Selvstyret er inde for rækkevidde, men selvstændigheden har lange udsigter og afhænger f.eks. af olieindtægter.

Der er ikke tvivl om et bredt grønlandsk ønske om selvstændighed, men mange grønlændere er ikke villige til at lade det ske på bekostning af velstanden. Derfor kan man tale om en målkonflikt. Eksempelvis betød den første milepæl på Grønlands vej til selvstændighed – indførelsen af hjemmestyret i 1979 – at skellet mellem rig og fattig steg. På samme måde kan man forvente en lignede reaktion på selvstyrets indførelse. Det må derfor forventes at det grønlandske velfærdssystem kommer under pres – i hvert fald i første omgang. (Kilde: Gert Mulvad i en artikel)

Grønland har på nuværende tidspunkt et ret unikt velfærdssamfund som har indeholdt tiltag, der ikke er fornuftige set ud fra et markedsøkonomisk synspunkt. Som eksempel har en-pris systemet været en del af den grønlandske politik. En-pris systemet er et unikt omfordelingssystem på Grønland. Men dette system der er en væsentlig faktor i deres velfærdsstat er truet. Det grønlandske parti IA, som lige fra partiets stiftelse har arbejdet for grønlandsk selvstændighed, nævner i en artikel fra arbejderen marts 2007 hvordan en-pris systemet allerede er afskaffet på vand og energiområdet – det første skridt væk fra den universelle velfærdsmodel.

Lignende Dokumenter