Ideologier Noter

Antal Sider: 6
Kategori: Gymnasium -> STX -> Samfundsfag
Upload Dato: 03/08-2015
Lærekommentarer:
Tags: demokrati,grækenland,ideologi,liberalisme,sociologi,konservative

Demokratiet startede i Grækenland 2500 år siden. Her havde de et direkte demokrati, man mødte altså op på en plads og stemte. Nu har vi det repræsentative demokrati, vi vælger en gruppe politikere, som skal repræsentere borgernes synspunkter. Det repræsentative demokrati er i dag den mest udbredte styreform. Netop det repræsentative demokrati kan benyttes når befolkningen er på flere hundrede millioner.

Rober A. Dahl stiller krav til det ideelle demokrati: Et ideelt demokrati er hvor alle er politisk ligestillede. Dahl mener at det uopnåeligt, men at kriterierne for et ideelt demokrati i stedet skal bruges som en målsætning for alle demokratiske lande.

Dahl har også opstillet hvilke betingelser der skaber demokratiske forhold i moderne nationer. Dette betegner han som polyarki (styre ved de mange). Under polyarki menes at alle skal have reel mulighed for at stemme. Yderligere bør der være konkurrence blandt politiske grupper, hvilket er ensbetydende med, at oppositionspartier er tilladte og har mulighed for også at udtrykke deres meninger.

Lignende Dokumenter