Ulighed i Danmark Noter

Antal Sider: 6
Kategori: Gymnasium -> STX -> Samfundsfag
Upload Dato: 03/08-2015
Lærekommentarer:
Tags: samfundsfag,samfundsvidenskab,ulighed,lorenz kurven

Ved social arv forstår man hvilken indflydelse forældrenes uddannelse, indkomst og miljø har for deres børns placering indenfor disse områder. Hvis der er en stærk social arv vil en stor del af børnene fra dårligt stillede familier klare sig dårligt mens børn fra bedre stillede familier klare sig godt.

I Danmark har social arv tidligere være stærkere. Danmark har imidlertid udviklet sig over årene til en stor velfærdsstat, en af de største i verden. I Danmark har vi således den såkaldte universelle model hvor staten spiller en stor rolle i fordeling af goder og dermed sikrer at alle kan blive uddannet nærmest gratis. På grund af dette skulle de fleste danskere principielt have muligheden for at tage en lang videregående uddannelse ud fra en økonomisk betragtning.

En af de grunde til vi kan bevare en så stor velfærdsstat i Danmark er grundet vores progressive beskatning, som beskatter de med flere penge mere end de dårligt stillede. Vi har altså ikke flat-rate beskatning, som ses i mange andre lande hvor alle betaler samme procentdel. Man arbejder med begrebet marginalskatten – som er skatten på den sidst tjente krone. I et land som Danmark med progressiv beskatning vil marginalskatten altid være højere end gennemsnitskatten.

Man skal dog passe på med hvor højt man sætter en sådan progressiv beskatning. Folk ønsker måske ikke at gå på arbejde for de sidst tjente kroner i marginalskatten. Model til dette – Lorenz kurven. Derfor er evneprincippet, som det danske velfærdssamfund bygger på stærkforbundet med den faktor, at skatteudskrivningen ikke må gå ud over effektiviteten i økonomien. Der kan altså opstå en konflikt mellem ønsket om lighed og ønsket om at få folk til at arbejde mere.

På grund af det store skattetryk i Danmark har vi vanskeligheder ved at trække folk fra udlandet til at arbejde i Danmark. Samtidig kan en for høj marginalskat være skyld i at folk ikke gider påtage sig lange uddannelser.

Lignende Dokumenter