SRP Kryptering (Historie & Matematik)

Antal Sider: 38
Kategori: Gymnasium -> STX
Upload Dato: 30/07-2015
Lærekommentarer:
Tags: fysik,matematik,historie,kryptering,rsa

Overalt hvor mennesker omgås er der behov for kommunikation og i mange hænge også skriftlig kommunikation.Både i militære henseende og i nyere tid også i den private sektor, har man benyttet kryptering til at hemmeligeholde den skriftlige kommunikation.

Denne opgave vil berøre nogle af de tidligste former for kryptering her- under Cæsar krypteringen fraår 480 f.Kr., samt Enigma maskinen fra 2. verdenskrig og afslutningsvist det moderne kryptosystem ved navn RSA. For at indskrænke det umid- delbart brede emne, vil der blive redegjort for den historiske baggrund bag Babington komplottet med specielt fokus på, de to implicerede parters opfattelse af årsagen til henrettelsen i 1587. Ligeledes vil der blive redegjort for brydningen af Enigma maskinen, med det formål at belyse vigtigheden af det vundne information som følge af kodebrydernes arbejde. Hovedparten af historiefagets bidrag til opgaven vil være at finde i afsnittene om Enigma og Babington komplottet. På trods af dette undersøges baggrunden for USAs eksportregulering af RSA kryptosystemet, som indtil år 2000, har været yderst stramme.

Til at kaste lys over den historiske baggrund for de tre kryptosystemer inddrages fire kilder som alle er analyseret udfra et kildekritisk syns- punkt. Alle fire kilder er vedhæftede som bilag. For at opnå forståelse for kryptosystemernes kompleksitet, anvendes matematikfaget til at udregne og beskrive de underliggende systemer for Cæsar krypteringen, Enigma ma- skinen samt RSA.

I den forbindelse udregnes antallet af mulige kombinationer for Enigma maskinenens startindstillinger hvortil man vil indse, at de polske og engelske kode- brydere kræver den dybeste respekt for deres arbejde. Størstedelen af de matematiske beskrivelser vil fremgå i afsnittet om RSA. Heri anvendes relevant talteori til at udreg- ning af nøgler samt kryptering og dekryptering i et fiktiv RSA kryptosystem. Ydermere er der vedlagt den væsentlige kildekode til et egetudviklet demonstrationsprogram af RSA princippet, som yderligere kan findes på

Lignende Dokumenter