Respiration & Fotosyntese

Antal Sider: 12
Kategori: Gymnasium -> STX -> Biologi
Upload Dato: 28/07-2015
Lærekommentarer:
Tags: fotosyntese,respiration,biologi

Ligesom os mennesker, laver planter også respiration. Derudover laver planter også fotosyntese, hvilke er en proces som kun er aktiv når der er lys tilstede. Planterne kan dermed omdanne uorganisk stof til organisk stof gennem fotosyntesen, og derfor kalder vi dem for primærproducenter, da alt liv på jorden er afhængig af, at de kan lave fotosyntese og dermed frigive ilt. Alt dette sker både hos landplanter, men også hos vandplanter, ligesom den vi anvender til forsøget til at finde ud af, hvad de to processer er kræver for at fungere.

Formålet med forsøget er, at undersøge hvornår planter laver henholdsvis respiration og fotosyntese, samt hvilken betydning lys har, for de to processer. Dette undersøges ved, at finde ud af, om vandet som planten befinder sig i er basisk eller surt. Dette fortæller nemlig om planten optager eller afgiver kuldioxid, og dermed om de laver, fotosyntese og/eller respiration.

Til forsøget anvender vi danskvand, for at gøre vandet surt, da det indeholder kuldioxid som medfører et øget antal oxonium ioner, hvilket du kan læse mere om længere nede i teori afsnittet. For at kunne kende forskel på hvilke reagensglas der er sure og hvilke der er basiske, anvender, vi bromthymolblåt, som er en ph indikator, ligesom lakmus. Hvis vand er surt har det en ph værdi på under 7, mens det er basisk når ph værdien er over 7. Man betragter altså ph værdien 7 for at være neutral.

Lignende Dokumenter