Kemiske Analyser: Chromotografi

Antal Sider: 12
Kategori: Gymnasium -> STX -> Fysik
Upload Dato: 28/07-2015
Lærekommentarer:
Tags: chromotografi,kemisk analyse,spektrofotometri

Gaschromatografi er både en kvantitativ og kvalitativ analysemetode, hvilket vil sige, at gaschromatografi både kan bruges til at bestemme ukendte stoffer i en prøve og mængderne/koncentrationerne af de forskellige stoffer . Ved gaschromatografi adskilles indholdsstofferne på baggrund af deres polaritet og kogepunkt, dette vil give stofferne forskellige retentionstider, som er specielle for hvert enkelt stof. Det første injektionsvæsken passerer er den stationære fase, som kaldes en kolonne. Kolonnen er som regel polær og kan dermed tilbageholde andre polære komponenter. Både polære og upolære stoffer afskilles også ved deres kogepunkt. Det er stoffernes damptryk, der afgør hvilken komponent, som kommer hurtigst igennem kolonnen. Det er komponenten med det højeste damptryk dvs. laveste kogepunkt der kommer hurtigst igennem.

Lignende Dokumenter