Spektrallinjer

Antal Sider: 13
Kategori: Gymnasium -> STX -> Fysik
Upload Dato: 28/07-2015
Lærekommentarer:
Tags:

Funktionaliteten af de spektrallamper som er anvendt i forsøget kan bedst forklares ud fra Bohrs atommodel, opkaldt efter den danske videnskabsmand Niels Bohr (1885 - 1962).

Ifølge netop denne model kan et atom ændre energitilstand ved enten af emitere eller absorbere fotoner. Et foton er en elektromagnetisk partikel, som i dette forsøg kan ses i form af lyspletter på den hvide skærm.

Spektrallamperne, som anvendes til dette forsøg udsender fotoner hvilket ses i form af de lyspletter som afmærkes på den hvide skærm. Ved emission udsender atomet fotoner hvorefter elektronerne i atomet rykker position ind til en anden skal som ligger tættere på atomets kerne. I modsætning til emission findes absoption. Som navnet lyder optager atomet energien fra et foton og et elektron rykker en eller flere pladser ud, således at det er placeret i en skal længere fra kernen.

Når denne absorption forekommer ses det som sorte streger på det synlige spektrum. Positionen af disse sorte streger afhænger af hvilken gas som absorberer fotonerne. I praksis foregår emissions processesen i dette forsøg ved at sende strøm gennem et glasrør indeholdende en gas. Dette får gasatomerne til at skifte exciteret tilstand og dermed udsender elektromagnetiske fotoner. Som vi i forvejen ved fra Bohrs Atommodel afhænger absorptionslinjernes placering af hvilke gasart som lyset trænger igennem.

På samme måde afhænger spektralinjerne af hvilken gas som lamperne indeholder. Sammenlinger vi de tre tabeller til beskrivelse af bølgelængderne for forskelligt lys (se opgave beskrivelsen) ses det at samme farve lys har forskellige bølgelængder afhængig af lampe typen.

Ydermere har lyset forskellig intensitet. UV-lyset som kan ses i dette forsøg er synligt fordi den hvide skærm eller det hvide papir er fluoreserende og absorberer lysets energi. Derefter sendes lyset tilbage ved emission hvilket resulterer i en længere bølgelængde og dermed synliggøres lyset.

Lignende Dokumenter