Newtons Anden Lov

Antal Sider: 11
Kategori: Gymnasium -> STX -> Fysik
Upload Dato: 28/07-2015
Lærekommentarer:
Tags: fysik,newtons 2. lov,newtons lov,isaac newton

Isaac Newton (1643 - 1727) fremsatte i 1687 sine tre love til beskrivelse af et legemes bevægelse når det påvirkes af krafter. Stadig i dag anvendes hans love i bred udstrækning og i dette forsøg kigger vi nærmere på hans anden lov, som lyder på følgende måde: ”Når et legeme med massen m påvirkes af krafter, vil det få en acceleration a, som er lig med den resulterende kraft divideret med massen”1.

Anderledes kan man også sige at den resulterende kraft på et legeme er accelerationen multipliceret med massen af legemet. Betragter vi billedet til højre hvor forsøgsoptillingen er tegnet, ses det hvordan vognen er koblet sammen med lodet via. en snor. Pilene angiver de krafter som henholdsvis loddet og vognen er påvirket af. Kigger vi først på vognen ses det at den er påvirket af tyngdekraften.

Tyngdekraften er givet ved tyngdeaccelerationen2 multipliceret med massen af vognen. Vognen bliver dog holdt oppe af en normalkraft som er lige så så stor som tyngdekraften. Disse to krafter er modsatrettede og ophæver altså hinanden.

Vognen er ydermere påvirket af snorekraften, som trækker vognen mod stopklodsen. Denne kraft fra snoren stammer fra loddet som vi vil kigge på senere. I dette forsøg ser vi bort fra to krafter på vognen nemlig friktionen mellem hjulene og banen samt vindmodstanden.

Disse krafter er minimale. Kigge på loddet hvorved jeg har tegnet tre krafter ses det at tyngdekraften trækker loddet ned mod gulvet. Tyngdekraften er ligesom ved vognen givet ved tyngdeacceleration multipliceret med loddets masse

Lignende Dokumenter