Det gyldne tårn

Antal Sider: 8
Kategori: Gymnasium -> STX -> Fysik
Upload Dato: 28/07-2015
Lærekommentarer:
Tags: accelerometerets,accelererign,fart,gyldnetårn,tivoli

Formålet med vores tivolitur og herunder vores målinger i Det Gyldne Tårn er, at opleve fysiske sammenhænge på egen krop, for derefter bedre at kunne beskrive hvad der er hændt.

Formålet med forsøget i Det Gyldne Tårn er at beskrive hvornår på turen, vandet i koppen ryger ud og hvorfor. Desuden ønskes en beskrivelse af sammenhængen
mellem de to målinger foretaget under forsøgets udførelse, nemlig højdemålingen og accelerationsmålingen.

Til forklaring af accelerometerets virkemåde anvendes firkanten nedenfor hvor bolden er placeret i midten. Når bolden ikke er påvirket af nogle krafter f.eks. i rummet hvor tyngdekraften mange steder er mindre end på jorden vil bolden befinde sig præcis i centrum af kuben. Er accelerometeret på jorden vil bolden blive trukket ned mod bunden af firkanten med en kraft svarende til tyngdeaccelerationen som er 9.82 m/s2 multipliceret med massen af kuglen. Denne kraft kaldes tyngdekraften.

Forestiller man sig i stedet af accelerometeret befinder sig i en elevator på øverste etage og skal til at kører ned presses bolden op i mod toppen af kuben alt efter hvilken retning accelerometeret vender. Dette vil resultere i at kraften på den nederste side mindskes.

Når elevatoren stopper sin acceleration og dermed har nået sin konstante hastighed vil bolden igen placere sig samme sted som den ville gøre hvis den udelukkende var påvirket af tyngdekraften.